Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Arrest van 20 februari 2013 (België)

Publicatie datum :
20-02-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130220-2
Rolnummer :
7/2013

Samenvatting

Advies aangaande het voorontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst (CO-A-2012-044).

Arrest

Geen inhoud