Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 9 juli 2013 (België)

Publicatie datum :
09-07-2013
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130709-12
Rolnummer :
105/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : Artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de vordering tot betwisting van het vaderschap door de man die het vaderschap van het kind opeist, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van zijn moeder.

Arrest

Geen inhoud