Hof van Cassatie - Arrest van 12 maart 2013 (België)

Publicatie datum :
12-03-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130312-6
Rolnummer :
P.13.0185.N

Samenvatting

Artikel 96 Wet Strafuitvoering belet niet dat verzet wordt aangetekend tegen een vonnis tot herroeping uitgesproken bij verstek door de strafuitvoeringsrechtbank (1). (1) Cass. 23 sept. 2009, AR P.09.1359.F, AC 2009, nr. 522 met concl. van advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH in Pas., 2009, nr. 522.

Arrest

Nr. P.13.0185.N

I C,

veroordeelde tot een vrijheidsstraf,

eiser,

met als raadsman mr. Thomas Gillis, advocaat bij de balie te Gent.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 21 januari 2013.

De eiser voert geen middel aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Artikel 96 Wet Strafuitvoering belet niet dat verzet wordt aangetekend tegen een vonnis tot herroeping uitgesproken bij verstek door de strafuitvoeringsrechtbank.

Als een beslissing vatbaar is voor verzet, is cassatieberoep uitgesloten zolang dat het gewone rechtsmiddel openstaat.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het von-nis regelmatig werd betekend aan de eiser.

Het cassatieberoep dat ingesteld is vóór het verstrijken van de gewone verzetter-mijn, is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 6,11 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit raadsheer Luc Van hoogenbemt, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Peter Hoet en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 12 maart 2013 uitgesproken door raadsheer Luc Van hoogenbemt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen

E. Francis P. Hoet

F. Van Volsem G. Jocqué L. Van hoogenbemt