Hof van Cassatie - Arrest van 18 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
18-06-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130618-4
Rolnummer :
P.13.0892.N

Samenvatting

Uit het feit dat ingevolge een veelvoud aan rechtsplegingen en rechtsmiddelen eensdeels en de noodwendigheden van de dienst anderdeels de voorzitter van de rechtbank zich tot tweemaal toe genoodzaakt ziet een extra raadkamer met een voorzitter die volgens de dienstregeling tot een andere kamer behoort, te laten zetelen, blijkt niet dat er op alle magistraten die deel uitmaken van de rechtbank van eerste aanleg, waarvan de onttrekking van de zaak gevorderd wordt, een gewettigde verdenking rust, noch dat het onmogelijk zou zijn aldaar een raadkamer samen te stellen die de zaak op onafhankelijke en onpartijdige wijze kan berechten.

Arrest

Nr. P.13.0892.N

1. ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN cvba, met zetel te 1831 Die-gem, De Kleetlaan 2,

inverdenkinggestelde,

met als raadslieden mr. Bart Spriet, advocaat bij de balie te Turnhout, en mr. Alain Huyghe, advocaat bij de balie te Brussel,

2. ERNST & YOUNG FIDUCIAIRE cvba, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,

inverdenkinggestelde,

met als raadslieden mr. Bart Spriet, advocaat bij de balie te Turnhout, en mr. Alain Huyghe, advocaat bij de balie te Brussel,

3. ERNST & YOUNG TAX CONSULTANTS cvba, met zetel te 1831 Die-gem, De Kleetlaan 2,

inverdenkinggestelde,

met als raadslieden mr. Bart Spriet, advocaat bij de balie te Turnhout, en mr. Alain Huyghe, advocaat bij de balie te Brussel,

4. B A F C G V U,

inverdenkinggestelde,

met als raadslieden mr. Filiep Deruyck en mr. Frank Vandewalle, beiden ad-vocaat bij de balie te Antwerpen,

5. J M M G,

inverdenkinggestelde,

met als raadsman mr. Jan Van Eeckhaut, advocaat bij de balie te Gent,

6. M J M F,

inverdenkinggestelde,

met als raadsman mr. Joris A. Vercraeye, advocaat bij de balie te Antwerpen,

verzoekers tot verwijzing van de ene rechtbank naar de andere,

in zake van

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de Nationale Cel Invor-dering, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 233-245,

burgerlijke partij,

tegen

1. D R L V P,

inverdenkinggestelde,

2. B A F C G V U, reeds vermeld,

inverdenkinggestelde,

3. J M M G, reeds vermeld,

inverdenkinggestelde,

4. L P K,

inverdenkinggestelde,

5. R B,

inverdenkinggestelde,

6. M J M F, reeds vermeld,

inverdenkinggestelde,

7. M J O,

inverdenkinggestelde,

8. ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN cvba, reeds vermeld,

inverdenkinggestelde,

9. ERNST & YOUNG FIDUCIAIRE cvba, reeds vermeld,

inverdenkinggestelde,

10. ERNST & YOUNG TAX CONSULTANTS cvba, reeds vermeld,

inverdenkinggestelde,

11. ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES cvba, gevestigd te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204,

inverdenkinggestelde,

12. M P M,

inverdenkinggestelde,

13. CREDIT EUROPEEN sa, thans ING LUXEMBOURG sa, vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te 2965 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), Route d'Esch 52,

inverdenkinggestelde,

14. DEUTSCHE BANK nv, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 13-15,

inverdenkinggestelde,

15. LOEFF, CLAEYS, VERBEKE SERVICES cvba, met zetel te 1150 Brus-sel, Tervurenlaan 268A,

inverdenkinggestelde,

16. DE BANDT, VAN HECKE, LAGAE & LOESCH cvba, met zetel te 1000 Brussel, Brederodestraat 13,

inverdenkinggestelde,

17. PRICEWATERHOUSECOOPERS ACCOUNTANTS cvba, met zetel te 1932 Zaventem, Woluwegarden - Woluwedal 18,

inverdenkinggestelde.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het verzoek beoogt de onttrekking wegens gewettigde verdenking van de zaak, aanhangig bij de raadkamer-bis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (notitienr. AN78.97.193-04; onderzoeksrechter Van Wambeke, dossiernr. 102/04) en de verwijzing ervan naar een andere rechtbank.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. REDENEN VAN HET VERZOEK

De verzoekers hebben op 16 mei 2013 ter griffie van het Hof een verzoekschrift neergelegd met vermelding van de redenen voor het verzoek tot verwijzing van de zaak wegens gewettigde verdenking. Dit verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

III. BESLISSING VAN HET HOF

1. Het verzoek werd regelmatig aanhangig gemaakt.

2. Uit het feit dat ingevolge een veelvoud aan rechtsplegingen en rechtsmiddelen eensdeels en de noodwendigheden van de dienst anderdeels de voorzitter van de rechtbank zich tot tweemaal toe genoodzaakt ziet een extra raadkamer met een voorzitter die volgens de dienstregeling tot een andere kamer behoort, te laten ze-telen, blijkt niet dat er op alle magistraten die deel uitmaken van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, waarvan de onttrekking van de zaak gevorderd wordt, een gewettigde verdenking rust, noch dat het onmogelijk zou zijn aldaar een raadkamer samen te stellen die de zaak op onafhankelijke en onpartijdige wijze kan berechten.

Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een ande-re.

Veroordeelt elke verzoeker tot één zesde van de kosten.

Bepaalt de kosten tot op heden op 0 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de open-bare rechtszitting van 18 juni 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche

E. Francis A. Lievens

P. Hoet L. Van hoogenbemt P. Maffei