Hof van Cassatie - Arrest van 24 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
24-02-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120224-3
Rolnummer :
C.11.0058.F

Samenvatting

Er is slechts sprake van inhalen in de zin van artikel 16 van het Wegverkeersreglement wanneer een voertuig een andere inhaalt op hetzelfde gedeelte van de openbare wet; een motorfiets die op een fietspad voertuigen voorbijrijdt die op de rijbaan in dezelfde richting rijden, voert bijgevolg geen inhaalmanoeuvre uit in de zin van artikel 16.3 van het Wegverkeersreglement.

Arrest

Geen inhoud