Hof van Cassatie - Arrest van 25 january 2012 (België)

Publicatie datum :
25-01-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120125-3
Rolnummer :
P.11.1545.F

Samenvatting

De persoon die de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft overtreden, kan bij verzoekschrift beroep instellen bij de bevoegde rechtbank tegen de beslissing van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle waarbij hem, wegens die overtreding, een administratieve geldboete is opgelegd; de correctionele rechtbank is hier bevoegd.

Arrest

Geen inhoud