Arbeidshof - Arrest van 10 februari 2011 (Brussel)

Publicatie datum :
10-02-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110210-10
Rolnummer :
2009/AB/52737

Samenvatting

Wanneer de R.S.Z. geen beslissing tot onderwerping heeft genomen maar enkel een uitvoeringsmaatregel die het gevolg is van de aangifte van de prestaties als werknemer die de b.v.b.a., via haar gemandateerde sociaal secretariaat,zelf heeft gedaan, is de Wet Motiverings Bestuurshandelingen niet van toepassing. Deze aangifte kan niet beschouwd worden als een bewijs van de erkenning door de b.v.b.a. van de hoedanigheid van werknemer.

Arrest

Geen inhoud