Arbeidshof - Arrest van 16 mei 2011 (Brussel)

Publicatie datum :
16-05-2011

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20110516-4

Rolnummer :
2007/AB/50220

Samenvatting

De werkgever bewijst niet het totale personeelsbestand te hebben verminderd wanneer hij slechts informatie geeft i.v.m. het op één bepaald verkooppunt tewerkgestelde personeel, maar nalaat informatie te verschaffen omtrent het personeel van de andere verkooppunten, terwijl hij personeel overplaatste.

Arrest

Geen inhoud