Arbeidshof - Arrest van 22 augustus 2013 (Brussel)

Publicatie datum :
22-08-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130822-1
Rolnummer :
2011/AB/997

Samenvatting

De in artikel 63, § 4, van de Arbeidsongevallenwet bedoelde verplichte betaling van voorschotten door de verzekeringsonderneming impliceert noch een erkenning van een recht noch een verplichting een vergoeding te betalen die hoger is dan deze die later zou worden vastgesteld door het akkoord van de partijen of door een in kracht van gewijsde gegane beslissing.

Arrest

Geen inhoud