Arbeidshof - Arrest van 22 january 2014 (Brussel)

Publicatie datum :
22-01-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140122-8
Rolnummer :
2009/AB/52826

Samenvatting

Zowel uit C.A.O. nr. 64 als uit het K.B. van 29 oktober 1967 vloeit voort dat een verwittiging gegeven drie maanden voor het ouderschapsverlof de werknemer niet de bescherming tegen het ontslag ontneemt, maar enkel de aanvangsdatum ervan uitstelt naar een tijdstip dat niet verder mag liggen dan een periode van drie maanden voorafgaande aan de aanvangsdatum van het verlof.

Arrest

Geen inhoud