Arbeidshof - Arrest van 22 november 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
22-11-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121122-8
Rolnummer :
2010/AB/556

Samenvatting

Artikel 159 van de Grondwet staat, in geval van onwettigheid, de rechter toe de administratieve handeling te weigeren maar staat hem niet toe die te annuleren. De vraag tot annulering van een beslissing van het RIZIV die buiten de termijn wordt ingediend, moet onontvankelijk worden verklaard, zelfs wanneer die vraag op artikel 159 van de Grondwet is gegrond.

Arrest

Geen inhoud