Arbeidshof - Arrest van 28 maart 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
28-03-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120328-6
Rolnummer :
2010/AB/739

Samenvatting

De blijvende arbeidsongeschiktheid in de zin van de AOW moet worden gedefinieerd in verhouding tot de beroepsactiviteiten die het slachtoffer nog kan uitoefenen en die het slachtoffer in staat stellen op regelmatige wijze in zijn levensonderhoud te voorzien. De in acht te nemen arbeidsmarkt dient te worden beoordeeld met inachtneming van het realiteitsbeginsel, en niet op basis van utopieën.

Arrest

Geen inhoud