Arbeidshof - Arrest van 7 december 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
07-12-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121207-4
Rolnummer :
2012/AB/293

Samenvatting

De kennisgeving dat de onderneming in moeilijkheden verkeerde of dat ze uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kende teneinde de opzeggingsvergoeding te kunnen mensualiseren, moet gebeuren voor de betaling van het eerste maandelijkse bedrag. Een latere kennisgeving kan die onregelmatigheid niet dekken.

Arrest

Geen inhoud