Arbeidsrechtbank - Vonnis van 13 juni 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
13-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120613-6
Rolnummer :
09/12.394/A

Samenvatting

Om te bewijzen dat er van voltijdse prestaties geen sprake is, dient de werkgever toe te lichten hoe de concrete organisatie van zijn bedrijf er uitziet (op het vlak van de werking, de personeelscategorieën, het voor de verzekering van de dienst benodigde personeel in cijfers uitgedrukt,...) en uitleg te verschaffen omtrent de concrete wijze waarop de werknemers in deze organisatie te werk gesteld worden, dit teneinde de rechtbank toe te laten te oordelen of het aannemelijk of mogelijk is dat de werknemers niet voltijds werkten.

Vonnis

Geen inhoud