Arbeidsrechtbank - Vonnis van 16 juni 2003 (Brussel)

Publicatie datum :
16-06-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20030616-2
Rolnummer :
200350741

Samenvatting

xxxWanneer de aanvrager van maatschappelijke dienstverlening onjuiste verklaringen afgelegd heeft (in casu werd een samenwonende persoon niet aangegeven} dan mag het O.C.M.W., bij wijze van sanctie, de hulp niet schorsen gedurende een periode van drie maanden omdat de wet van 8 juli 1976 geen enkele sanctie voorziet voor onjuiste verklaringen maar enkel de terugvordering van de onverschuldigd uitbetaalde hulp voorschrijft. Artikel 30, ,§ l van de wet van 26 mei 2002 kan niet per analogie toegepast worden omdat de wettelijke basis hiertoe ontbreekt en omdat er in toepassing van het algemeen rechtsprincipe, dat ook toepasselijk is wanneer het om een administratieve sanctie gaat, geen straf kan zijn zonder een wettekst in die zin.

Vonnis

Geen inhoud