Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Arrest van 26 january 2016 (Europa)

Publicatie datum :
26-01-2016
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20160126-18
Rolnummer :
21614/12

Samenvatting

Iasir tegen België (verzoekschrift nr. 21614/12) - arrest van 26 januari 2016 (Unaniem) arrest van niet-schending van de artikelen 6, § 1, en 6, § 2 Voldoende onderzoek naar het opzettelijke bestanddeel van de doodslag als verzwarende omstandigheid bij een diefstal De zaak betreft een strafrechtelijke procedure die geleid heeft tot de veroordeling van de verzoeker wegens diefstal met als verzwarende omstandigheid doodslag op een politieagent, die door een medeplichtige werd gedood op het tijdstip van de diefstal. Het Hof oordeelt inzonderheid dat het hof van assisen het opzettelijke bestanddeel van de doodslag als verzwarende omstandigheid ten laste gelegd aan de verzoeker voldoende zorgvuldig heeft geanalyseerd. Volgens het Hof heeft het hof van assisen zijn gedrag en de rol die hij heeft gespeeld vóór, tijdens en na de feiten die tot de dood van de politieagent hebben geleid, aldus correct onderzocht. Het Hof meent dan ook dat het hof van assisen rechtsgeldig kon oordelen dat de verzoeker de mogelijkheid dat derden zouden omkomen, had overwogen en aanvaard en daardoor schuldig was aan de verzwarende omstandigheid doodslag.

Arrest

Geen inhoud