Arbeidshof - Arrest van 14 november 2011 (Gent)

Publicatie datum :
14-11-2011
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111114-2
Rolnummer :
2010/AG/78

Samenvatting

Is nietig, de kennisgeving van de dringende reden die niet werd gedaan aan het nieuwe adres dat de werknemer tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst aan de werkgever had meegedeeld en dat door deze laatste sindsdien in zijn betrekkingen met de werknemer en met derden werd gebruikt. Het is niet van belang welk adres in de arbeidsovereenkomst was vermeld. Het is irrelevant dat het vroegere adres dat van de ouders van de werknemer is. Het is evenmin van belang te weten of en wanneer de werknemer kennis heeft gekregen van de inhoud van het schrijven dat naar het oude adres werd verstuurd.

Arrest

Geen inhoud