Arbeidshof - Arrest van 9 december 2011 (Gent)

Publicatie datum :
09-12-2011
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111209-6
Rolnummer :
2010/AR/224

Samenvatting

Het OCMW maakt voor de illegaal op het grondgebied verblijvende moeder met kind een dossier op ten behoeve van het Fedasil. Zolang Fedasil de betrokkene met kind niet opneemt pof zijn verplichtingen niet vervult, blijft het OCMW gevenwel ehouden de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren.

Arrest

Zie pdf.