Arbeidshof: Arrest van 12 Februari 1992 (Antwerpen (Hasselt)). RG 206.743;207.362

Datum :
12-02-1992
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920212-4
Rolnummer :
206.743;207.362

Samenvatting :

Om het bewijs te leveren dat de getroffene voor de bloedverwanten in opgaande lijn de belangrijkste kostwinner was volstaat het niet aan te tonen dat de getroffene het hoogste inkomen had. Er moet daarentegen aangetoond worden dat hij in de belangrijkste mate bijdroeg in de gezinslast, gelet op de definitie van het begrip kostwinner in het Sociaalrechtelijk Woordenboek. Dat de overledene in de belangrijkste mate bijdroeg in de gezinslast en dus de belangrijkste kostwinner was wordt niet zonder meer aangetoond door de vaststelling dat hij het hoogste inkomen had.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.