Arbeidshof: Arrest van 14 September 1995 (Antwerpen (Hasselt)). RG 94315

Datum :
14-09-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950914-8
Rolnummer :
94315

Samenvatting

Het vaststellen van de concrete hoegrootheid van een toe te passen sanctie binnen de wettelijke minima en maxima is onderworpen aan de motiveringsplicht voorzien in de Verplichte Motiveringswet. De miskenning van deze verplichting leidt niet tot de nietigheid van de beslissing noch tot de automatische herleiding ervan. De rechter is in zulk geval ertoe gehouden zich in de plaats te stellen van de administratie en zelf de zaak ten gronde te behandelen.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.