Arbeidshof: Arrest van 22 Juni 1999 (Antwerpen (Hasselt)). RG 98/84

Datum :
22-06-1999
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19990622-2
Rolnummer :
98/84

Samenvatting :

In het kader van de ziekteverzekering maakt de uitkeringsgerechtigde die de arbeid hervat zonder voorafgaande toestemming van de adviserende geneesheer een einde aan zijn arbeidsongeschiktheid, zodat er slechts een recht op uitkeringen kan ontstaan door een nieuwe ziekteaangifte en een nieuwe erkenning van arbeidsongeschiktheid. Gezien het verloop der feiten waaronder verschillende toelatingen tot deeltijdse arbeid, verleend door de arbeidsgeneesheer, is het Hof van oordeel dat er geen kwaadwillig opzet bestaat en dienvolgens de terugvordering kan worden beperkt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.