Arbeidshof: Arrest van 10 December 1979 (Antwerpen). RG 78211

Datum :
10-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791210-1
Rolnummer :
78211

Samenvatting :

Een onmiddellijk ontslag met kennisgeving van dringende reden gegeven aan een werknemer die in het Nederlandse taalgebied tewerkgesteld is, dient krachtens het taaldecreet van de Nederlandse cultuurraad in het Nederlands gegeven te worden. Krachtens de taalwet in bestuurszaken behoort zulke mededeling in het Frans gedaan te worden wanneer de exploitatiezetel van de onderneming in het Franse taalgebied gelegen is. Daar beide wettelijke voorschriften conflicteren, wordt het ontstane prejudicieel geschil verwezen naar de afdeling bevoegdheidsconflicten van de Raad van State.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.