Arbeidshof: Arrest van 10 December 1982 (Antwerpen). RG 4105

Datum :
10-12-1982
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19821210-9
Rolnummer :
4105

Samenvatting :

De werknemer die zelf een einde stelt aan de arbeidsovereenkomst is niet werkloos wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, voorwaarde door artikel 126 gesteld om uitkeringen te kunnen genieten. Hij kan uitgesloten worden op grond van dit artikel 126, evenwel niet tot aan de werkhervatting.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.