Arbeidshof: Arrest van 11 Oktober 1995 (Antwerpen). RG 951273

Datum :
11-10-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19951011-14
Rolnummer :
951273

Samenvatting :

De bepalingen van artikel 9 Arbeidsinspectiewet ('72) vinden slechts toepassing op de processen-verbaal opgesteld door de overeenkomstig artikel 23 K.B. nr. 24 dd. 20 juli 1967 aangewezen ambtenaren. De uit deze bepalingen volgende aantasting van de bewijskracht van de processen-verbaal gelden niet voor deze opgesteld door de gemeentelijke politie.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.