Arbeidshof: Arrest van 12 Januari 1976 (Antwerpen). RG 55686

Datum :
12-01-1976
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760112-7
Rolnummer :
55686

Samenvatting :

Daar artikel 20 van de gec. wetten geen onderscheid maakt naar gelang de uitvoering van de overeenkomst op het ogenblik van de verbreking al dan niet effectief begonnen is, is de bediende die de overeenkomst vóór de effectieve uitvoering ervan verbreekt de wettelijke forfaitaire schadevergoeding verschuldigd.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.