Arbeidshof: Arrest van 12 September 1996 (Antwerpen). RG 95650

Datum :
12-09-1996
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19960912-6
Rolnummer :
95650

Samenvatting :

Zo de administratie overgaat tot de vijfjaarlijkse ambtshalve herziening van het recht op tegemoetkoming, zoals voorzien in artikel 21, 4 KB 06 juli 1987 en de betrokkene hiertegen beroep aantekent voor de arbeidsrechtbank, heeft deze geen rechtsmacht om te oordelen over het vermogen tot verdienen of over de graad van zelfredzaamheid, zo de betrokkene dienaangaande niet zelf eerst een aanvraag tot herziening heeft ingediend zoals voorzien in artikel 20 van hetzelfde besluit.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.