Arbeidshof: Arrest van 13 April 1984 (Antwerpen). RG 84/428

Datum :
13-04-1984
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840413-2
Rolnummer :
84/428

Samenvatting :

Een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, kan afstand doen van haar voorrang en afwijkingen mogelijk stellen bij collectieve arbeidsovereenkomstregelingen voor bijzondere gevallen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.