Arbeidshof: Arrest van 15 Januari 1992 (Antwerpen). RG 87/324

Datum :
15-01-1992
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920115-7
Rolnummer :
87/324

Samenvatting :

De aangevoerde reden voor het ontslag om dringende redenen is voldoende omschreven als de tegenpartij kennis krijgt van de motivering waarop de ontslaggevende partij zich steunt en als de rechter kan nagaan of de feiten of een ervan, die voor hem worden ingeroepen, dezelfde zijn als deze in de kennisgeving vermeld. De afwezigheid van meer dan 3 dagen wegens de voorlopige hechtenis van de werknemer voor misdrijven waarvoor hij later strafrechtelijk veroordeeld werd, vormt in casu een dringende reden. De voorlopige hechtenis wegens mededaderschap aan diefstallen en inbraken en hulp bij de ontsnapping uit de gevangenis vormt geen overmacht.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.