Arbeidshof: Arrest van 16 Januari 1992 (Antwerpen). RG 89/664

Datum :
16-01-1992
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920116-7
Rolnummer :
89/664

Samenvatting :

De omstandigheid dat zijn vordering tot inhouding van het onwettig betaald loon verjaard is, verhindert niet dat de Staat de wettigheid van de door hem verrichte inhouding op het loon van een leraar van een gesubsidieerde onderwijsinstelling als exceptie vermag in te roepen tegen de vordering van die leraar tot uitbetaling van hetgeen is ingehouden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.