Arbeidshof: Arrest van 16 Maart 1973 (Antwerpen). RG 51344

Datum :
16-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730316-5
Rolnummer :
51344

Samenvatting :

1. De vordering tot terugbetaling van onverschuldigde kinderbijslag is niet ontvankelijk in zover zij gericht is tegen de kinderen uit wier hoofde kinderbijslag is betaald. 2. Het is aan de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers dat het toekomt te bewijzen dat zijn betalingen onverschuldigd waren. Als dit bewijs ontbreekt, moet de eis tot terugvordering worden afgewezen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.