Arbeidshof: Arrest van 17 December 1975 (Antwerpen). RG 78/6710

Datum :
17-12-1975
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19751217-1
Rolnummer :
78/6710

Samenvatting :

Artikel 807 is niet van toepassing als de vordering werd ingeleid met het verzoekschrift bedoeld door artikel 704 G.W. artikel 807 vereist immers een dagvaarding en niet een verzoekschrift (zie T.S.Z. 1974-nr. 11-12, Is de uitbreiding of wijziging van de vordering voorzien door artikel. 807 G.W. van toepassing als de vordering werd ingeleid bij verzoekschrift voorzien door artikel 704 G.W.?) De procedure bij verzoekschrift beoogt door artikel 704 G.W. geeft aan de partijen grotere of dezelfde mogelijkheden als deze gesteld door artikel 807. Voor de uitbreiding van de eis bij conclusie geldt echter als voorwaarde dat de tegenpartij zich behoorlijk kan verdedigen tegen de uitbreiding wat veronderstelt dat de procedure op tegenspraak is (zie verslag Van Reepinghen: Gerechtelijke Hervorming B.S. 1964, p. 334) De uitbreiding kan slechts plaats hebben wanneer de zaak op tegenspraak wordt behandeld.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.