Arbeidshof: Arrest van 18 December 1995 (Antwerpen). RG 93466

Datum :
18-12-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19951218-12
Rolnummer :
93466

Samenvatting

Zo, na de verwittiging en in gevolge het voorafgaande verhoor, de schorsingsbeslissing ingevolge langdurige werkloosheid een andere vervaldag vermeldt dan in deze verwittiging, welke echter ver verwijderd in de tijd ligt, wordt aldus op zich geen inbreuk gedaan op de rechten van verdediging van de werkloze noch op de beginselen van behoorlijk bestuur.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.