Arbeidshof: Arrest van 18 Juli 1975 (Antwerpen)

Datum :
18-07-1975
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750718-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Het volstaat niet dat een zelfstandige zijn handel stopzet. Het moet bewezen zijn dat zulks het gevolg is van een ziekte of letsel. Voor de periode van invaliditeit wordt de onbekwaamheid geëvalueerd in functie van om het even welke beroepsbezigheid die hem billijkerwijze zou kunnen opgelegd worden. Dat kan zelfs arbeid in dienstverband zijn.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.