Arbeidshof: Arrest van 18 Maart 1994 (Antwerpen). RG 9322

Datum :
18-03-1994
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19940318-2
Rolnummer :
9322

Samenvatting :

De verplichting van de werkgever tot afgifte van de gepaste sociale of fiscale documenten bij het einde van de arbeidsovereenkomst is een gevolg dat door de wet, het gebruik of de billijkheid aan die arbeidsrechtelijke verbintenis wordt toegekend. Derhalve kan de rechter een werkgever niet op straffe van een dwangsom veroordelen tot afgifte van zodanige documenten aan zijn werknemer.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.