Arbeidshof: Arrest van 2 Juni 1997 (Antwerpen). RG 93817

Datum :
02-06-1997
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19970602-8
Rolnummer :
93817

Samenvatting :

Een werkloze die afgevaardigde-bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en werkend vennoot is van een patrimonium-vennootschap die het stellen van handelsdaden tot doel heeft, verricht prestaties op zelfstandige basis met het oog op het rendement van het door hem en door anderen ingebrachte kapitaal, wat het beheer van het eigen bezit overstijgt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.