Arbeidshof: Arrest van 20 Januari 1992 (Antwerpen). RG 206.743;207.362

Datum :
20-01-1992
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920120-7
Rolnummer :
206.743;207.362

Samenvatting :

Gerechtskosten : Wanneer verschillende vorderingen van dezelfde werkloze samengevoegd worden wegens samenhang is slechts 1 rechtsplegingsvergoeding verschuldigd. Feiten : In casu was de vervaldag gesteld op 1 december 1987. De werkloze had niet gereageerd - de beslissing tot schorsing werd betekend op 4 november 1987 en vervangen door een beslissing op 4 december 1987. Tegen beide beslissingen was beroep aangetekend. Tijdens het geding bewees appellante gedurende een aantal dagen in de tweede semester van 1987 Z.I.V.-vergoedingen opgetrokken te hebben en dienvolgens minder werkloosheidsdagen te tellen dan in aanmerking werden genomen. De vergoede dagen Z.I.V. werden bijgeteld om de ingangsdatum van de schorsing aan te passen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.