Arbeidshof: Arrest van 21 Februari 2000 (Antwerpen). RG 96/869

Datum :
21-02-2000
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-20000221-1
Rolnummer :
96/869

Samenvatting :

Als een opzegging absoluut nietig is, nu deze niet aangetekend of bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend werd, doch partijen na de opzegging de arbeidsovereenkomst evenwel gewoon hebben verder gezet, heeft dit voor gevolg dat de arbeidsovereenkomst is blijven verder bestaan alsof er niets gebeurd is. Het onmiddellijk ontslag, theoretisch gevolg van de absolute nietigheid wordt aldus in de feiten ongedaan gemaakt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.