Arbeidshof: Arrest van 24 Maart 1995 (Antwerpen). RG 921053

Datum :
24-03-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950324-1
Rolnummer :
921053

Samenvatting :

Wanneer zowel het loon als de voordelen o.a. wat het privegebruik van een firmawegen betreft blijken uit de geschreven arbeidsovereenkomst, de individuele rekening en de fiscale fiche, is er geen aanleiding de voordelen ex aequo et bono te begroten. De bewering dat naast het werkelijk betaald loon tevens aanvullende vergoedingen zouden uitbetaald zijn kan niet met getuigen bewezen worden nu deze bewering indruist tegen de inhoud van de door de werknemer ingevulde belastingsaangifte en geen aanvullende aangifte gedaan werd. Indien partijen pro fisco een voordeel schatten en die schatting aanvaard wordt door de fiscus, is er geen reden om af te wijken van dit gekend onderdeel van het loon bij de bepaling van het lopend loon dat in aanmerking komt om de opzeggingsvergoeding te begroten.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.