Arbeidshof: Arrest van 25 Mei 2001 (Antwerpen). RG 97/263

Datum :
25-05-2001
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-20010525-2
Rolnummer :
97/263

Samenvatting :

Anders dan een vervaltermijn, waarbij, ingediend de vervaldag of de laatste dag van de termijn -dias a quem- op een zaterdag, zondag of feestdag valt, deze met toepassing van artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek wordt verplaatst naar de eerstvolgende werkdag, laat een verjaringstermijn bij deze omstandigheid de dias a quem onveranderd.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.