Arbeidshof: Arrest van 26 April 1976 (Antwerpen). RG 75/328

Datum :
26-04-1976
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760426-3
Rolnummer :
75/328

Samenvatting

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de bepalingen van de artikels 2 en 2 bis van de gecoördineerde wetten _ respectief gewijzigd en ingevoerd bij de artikels 30 en 31 van de Wet van 21 november 1969 _ de geldigheid van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd principieel niet in de weg staan. Evenwel dient het zonder dwingende objectieve noodzaak systematisch hernieuwen van aan elkaar sluitende overeenkomsten voor bepaalde tijd met een relatief korte duur, aangezien te worden als een miskenning van de door de wetgever nagestreefde vastheid van een betrekking en als een ontduiking van de principiële verplichting om een opzegtermijn na te komen. Deze miskenning en ontduiking wordt des te evidenter naar mate een ongewijzigde arbeidsverhouding langer duurt.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.