Arbeidshof: Arrest van 28 Juni 1973 (Antwerpen). RG 74/3345

Datum :
28-06-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730628-4
Rolnummer :
74/3345

Samenvatting :

Geen passende dienstbetrekking is die welke een werkloze zou doen werken in een fabriek waar haar schoonvader met wie zij in onmin leeft, meestergast is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.