Arbeidshof: Arrest van 3 Februari 1978 (Antwerpen). RG 74/181

Datum :
03-02-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780203-7
Rolnummer :
74/181

Samenvatting :

Ten aanzien van de verjaring van de vordering tot schadeloosstelling voor een arbeidsongeval moet onderscheid gemaakt worden tussen de tijdelijke en de blijvende arbeidsongeschiktheid. De verjaringstermijn m.b.t. de vergoeding van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid loopt vanaf de dag waarop de tijdelijke ongeschiktheid begint; die m.b.t. de vergoeding van de blijvende arbeidsongeschiktheid loopt vanaf de dag waarop de blijvende ongeschiktheid aanvangt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.