Arbeidshof: Arrest van 3 Maart 1976 (Antwerpen). RG 74/181

Datum :
03-03-1976
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760303-7
Rolnummer :
74/181

Samenvatting :

Giften kunnen hun motivering en hun oorzaak vinden in geleverde arbeid (Cass. 13.1.1974, J.T.T. 1974, 134; Cass. 16.1.1974, R.W. 73-74, 2230) Het onderscheid tussen gift en loon is het facultatief dan wel verplicht karakter van de premie (Cass. 16.1.1974, geciteerd in 21.11.1973, T.S.R. 1974, 182) Uit het beding in de overeenkomst omtrent de eindejaarspremie put de bediende een recht op deze premie. Uit het feit dat het bedrag ervan facultatief is naar gelang het resultaat van het jaar, vloeit niet voort dat de uitkering of het bedrag ervan enkel afhangt van de wil van de werkgever.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.