Arbeidshof: Arrest van 30 Juli 1993 (Antwerpen). RG 921195

Datum :
30-07-1993
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930730-1
Rolnummer :
921195

Samenvatting :

De aanvraag tot vrijstelling van bijdragen ingediend bij de Commissie voor de vrijstelling van bijdragen heeft geen opschortende werking wat betreft de eis tot betaling van die bijdragen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.