Arbeidshof: Arrest van 4 Mei 1993 (Antwerpen). RG 9219

Datum :
04-05-1993
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930504-2
Rolnummer :
9219

Samenvatting :

Het overleggen als enig bewijselement van de tewerkstelling zonder arbeidsongevallenverzekering van een brief uitgaande van het Ministerie van Sociale Voorzorg, waarin enkel wordt medegedeeld dat de gedaagde in een bepaalde periode een handarbeider heeft tewerkgesteld, is onvoldoende als bewijs voor de ingeroepen tewerkstelling; des te meer wanneer het Fonds voor Arbeidsongevallen, alhoewel hiertoe uitgenodigd, in gebreke blijft het proces-verbaal van de Sociale Inspectie bij te brengen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.