Arbeidshof: Arrest van 6 April 1993 (Antwerpen). RG 91357

Datum :
06-04-1993
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930406-1
Rolnummer :
91357

Samenvatting :

De administratieve bepalingen inzake de aflevering van getuigschriften van verzorging zijn van openbare orde en niet louter formalistisch en dienen om een efficient kontrolebeleid mogelijk te maken. Het betreft een persoonlijke fout van de voorschrijver.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.