Arbeidshof: Arrest van 8 December 1982 (Antwerpen). RG 4105

Datum :
08-12-1982
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19821208-7
Rolnummer :
4105

Samenvatting :

Een niet gemotiveerde onwetendheid kan geen goede trouw impliceren. Als de werkloze een verklaring "op zijn eer als oprecht en volledig" verklaart vereist de zorgzaamheid inlichtingen aangaande rechten en plichten in te winnen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.