Arbeidshof: Arrest van 8 November 1995 (Antwerpen). RG 951420

Datum :
08-11-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19951108-1
Rolnummer :
951420

Samenvatting :

Ongeldig is het vonnis dat de ten laste gelegde feiten bewezen verklaart en de burgerlijke vorderingen ontvankelijk en gegrond verklaart doch geen uitspraak doet over de straf.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.