Arbeidsrechtbank: Vonnis van 10 April 1973 (Antwerpen). RG 2539

Datum :
10-04-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730410-3
Rolnummer :
2539

Samenvatting :

De verbrekingsvergoeding verschuldigd aan de bediende, uitsluitend betaald tegen commissieloon, wordt berekend op basis van het gemiddeld maandloon aan betrokkene verschuldigd over de periode van de laatste twaalf maanden voor de verbreking.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.