Arbeidsrechtbank: Vonnis van 12 Mei 1972 (Antwerpen). RG 19033

Datum :
12-05-1972
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720512-6
Rolnummer :
19033

Samenvatting :

De wet op de arbeidsovereenkomsten voor werklieden is aanvullend toepasselijk op de arbeidskontrakten voor binnenschippers wanneer de wet van 1.4.1936 op de arbeidsovereenkomsten voor binnenschippers geen bepaalde afwijkingen voorziet. Bijgevolg blijft de opzegtermijn door opzeg van de schipper doorlopen tijdens de ziekteperiode van de schipper (art. 28 bis van de wet op de arbeidskontrakten voor werklieden).

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.